Реализирани проекти

Проект „Кукерството – зрелищност и мистика”

Проектът се финансира от Фондация "Работилница за граждански инициативи" и “Еврофутбол” ООД - Програма "Живо наследство-2008"

Цел на проекта:
- издирване и популяризиране на традициите от Кюстендилския край и по-конкретно 
  маскарадната обредност, въплътена в кукерските маски и амулети.
- да събуди интерес у младите към кукерските традиции,
- да се привлечен интерес от страна на кюстендилската общественост към кукерския карнавал и оформяне на тенденция към неговото ежегодно провеждане.

Дейности:
- издирване и събиране на информация за кукерската обредност
- сформиране на кръжок за изработване на кукерски маски и амулети с участието на 15 младежи, членове на няколко младежки сдружения, както и ученици от курса по рисуване към читалище “Братство” гр. Кюстендил.
- провеждане на Кукерски карнавал
- подреждане на етнографска изложба, включваща изработените в кръжока кукерски маски и амулети, както и снимки, направени по време на обиколките на младежите из селища от Кюстендилския край, и по време на работата на кръжока
- изработване и отпечатване на картички със снимки на кукерски маски и амулети
Период на изпълнение: от м.април до м. юли 2008 г.
Участници: 15 младежи - членове на няколко младежки сдружения, както и ученици от курса по рисуване към читалище “Братство” гр. Кюстендил.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)