Реализирани проекти

Проект „Младите хора – посланици на толерантността”

Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” стартира проект „Младите хора – посланици на толерантността”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта /2021-2025/ към Министерство на младежта и спорта.

Период на изпълнение: 15.11.2021  г. - 14.05.2022  г.
Основната цел на проекта: е да се повиши нивото на информираност на младите хора относно проблемите на младежите от уязвимите групи и да се повиши толерантността им относно тази целева група, чрез включването им в образователни и информационни инициативи, които допринасят за засилване на уважението към различните по произход, култура, възгледи и други прояви на човешка индивидуалност.

Дейности:
1. Онлайн кампанията за сформиране на целева група по проекта
2. Тренинг за младежи
3. Платформа за толерантност
4. Онлайн конкурс на тема „Толерантността през погледа на младите хора“
5. Информация и публичност
Целева група по проекта ще бъдат 30 млади хора на възраст между 15 и 29 години ненавършени – ученици от община Кюстендил, включително младежи в неравностойно положение и уязвими групи.
Очаквани резултати: Реализирането на настоящия проект ще допринесе за това младежите да бъдат по-информирани за проблемите на младежите от уязвимите групи и младите хора в неравностойно положение, да се насърчи зачитането на правата на човека и демократичните принципи, които са основни елементи за борба с предразсъдъците, дискриминацията и различните форми на насилие сред младите хора.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)