Новини

Как да се справим с насилието в училище?

Сдружение за споделено учене "ЕЛА" публикува практически Наръчник за справяне с насилието в училище. Новият наръчник "Мирният път или за революцията на уважението: ръководство за предотвратяване и справяне с насилието в училище" е събрал не само опита от 12-те срещи за решаване на казуси с различни училищни специалисти през 2023 година, но и този на трима изключителни фасилитатори и професионалисти, които познават образователната среда – Анет Маринова, Елисавета Таракджи и Ива Бонева.

В наръчника се откриват теми като методика за работа в група за решаване на казуси, свързани с насилието в училище, екипна работа в процеса на подкрепа на дете или клас, здравословни граници и лична грижа за подкрепящите специалисти, примери за възможни сценарии на типични за училището казуси, много ресурси с безплатен достъп, събрани на едно място. Подробности по темата разказа съавторът на ръководството Ива Бонева.
"Тук събрахме опита от един едногодишен проект, който осъществихме съвместно с колеги от професионалната общност за приобщаващо образование в България. Той е финансиран от фондация TELUS International Europe в България и просто представляваше ежемесечни срещи, по-открити за всички. Педагогически и непедагогически специалисти, които работят в училище, родители, университетски преподаватели, психолози, за обсъждане на казуси свързани с насилието в българските училища и детски градини. Едно от нашите наблюдения през многото години, в които съществуваме е, че възрастните в училището не знаят как да реагират на насилието, когато го срещнат", поясни Бонева.  
По думите й след проведените 12 срещи, един от по-интересните казуси е свързан с един клас, на който никой не е искал да бъде класен ръководител.
"Дългогодишната ми практика показва, че това е въпрос на педагогически екип, на това, как се управлява училището, доколко свобода и автономност имат учителите, доколко им е гласувано доверие. И колкото повече доверие им е гласувано, колкото повече подкрепа имат от колегите си, толкова по-приобщаващи и по-толерантни и адекватни са те в своята учителска професия. Когато на насилието отговаряме с насилие, или санкция, ние го увеличаваме, ние му помагаме да се затвърди", каза тя.
И поясни, че зад всяко лошо и агресивно поведение се крие някаква нужда на детето, която не е посрещната. Превенцията и справянето с насилието е общоучилищен подход.
"Родителите винаги трябва да бъдат поканени, да се чувстват приети в училище. За тях то не трябва да е враждебно място, а често е. Специално при някои етнически и малцинствени групи, тях ги е страх да отидат в училище, защото техните детски спомени са много негативни. За тях дори самата сграда буди страх", заяви Бонева.
Наръчникът "Мирният път или за революцията на уважението: ръководство за предотвратяване и справяне с насилието в училище" е в електронна форма и ще бъде разпространяван безплатно.
Повече подробности можете да чуете в звуковия файл на БНР.
Снимка: Радио София

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)