Новини

ОБУЧЕНИЕ „МЛАДИТЕ И МЕДИИТЕ“

В периода 19-21.04.2023 г. в хотелски комплекс „Делта“ с. Огняново, област Благоевград се проведе Обучение на тема „Младите и медиите“, в което се включиха 15 младежи на възраст 15 - 30 г. от община Кюстендил.  Инициативата е в рамките на проект „ЕС на младите“, Договор №: 2022-3-BG01-KA154-YOU-000100523, съфинансиран от Европейския съюз, Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“ – Дейности за младежко участие. Бенефициент по проекта е читалище „Братство 1869“ гр. Кюстендил.

Целта на обучението бе да развие компетентности в областта на цифровите технологии и на медийната грамотност на младежите и по-специално на критично мислене и способност за оценка и работа с информация за повишаване на устойчивостта на младежите към дезинформация, фалшиви новини и пропаганда, както и на способността им да участват в демократичния живот.
Участието в семинара създаде условия за изява на младежите, които се включиха в ролеви игри и дискусии в сферата на журналистиката, работа със социални медии, популяризиране на събития онлайн и излъчвания на живо.
Организирана бе еко-акция за почистване на отпадъци сред природата, чиято цел бе приобщаване на младите хора към идеята за екологични доброволчески инициативи, популяризиране идеите и мисията на "Зелена Европа" и чисти населени места и идеята за по-чисти и зелени пространства в населените места, с цел стимулиране сред младежите на самоинициативност и гражданско участие.
В следващите 2 месеца – май и юни, участниците ще имат възможност да се включат в работния процес на различни регионални медии – телевизия, радио, електронни медии, където да се запознаят на практика с процеса на създаване на новини и отразяване на различни теми и събития.

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)