Новини

Пресконференция по проект: „Да общуваме без агресия”

На 25.07.2022 г. от 11:00 ч. в залата на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе пресконференция за стартиране на проект „Да общуваме без агресия”.
Проектът се реализира от Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил“ с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта”, Договор № 25-00-28/1907.

Екипът отговорен за изпълнението на проекта представи основните и специфични цели на проекта, целева група, предстоящите дейности и очаквани резултати, които ще бъдат постигнати с неговото реализиране.

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)