Новини

ДА ОБЩУВАМЕ БЕЗ АГРЕСИЯ

Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” стартира проект „Да общуваме без агресия”, Договор № 25-00-28/1907, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта”

Период на изпълнение: 15/07/2022 г.  до 31/10/2022 г.
Основната цел на проекта е изграждане на социално отговорно поведение, чрез включването на младите хора в информационни и образователни инициативи и прояви с творчески и спортен характер, които допринасят за превенция на агресията сред младежите.
Дейности:
1.Информационна кампания
2.Тренинг за превенция на агресията
3.Платформа "Общуване без агресия"                                      
4.Конкурс за постер и еко поход
5.Кръгла маса "Да общуваме без агресия”
6.Информираност и публичност
Целева група по проекта ще бъдат 30 млади хора на възраст между 15 и 29 години ненавършени – ученици от община Кюстендил, включително младежи в неравностойно положение и уязвими групи.
Анкетата е насочена към младежи на възраст от 15 до 29 г. от община Кюстендил.
Ако желаете да се включите в дейностите по проекта можете да попълните ФОРМУЛЯРА ЗА УЧАСТИЕ.

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)