Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 13.05.2022 г. в Синята зала на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил се проведе заключителна пресконференция на проект „Младите хора – посланици на толерантността”- Договор № 25-00-51/25.11.2021 г.
Проектът се реализира от Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил“ с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021–2025), Министерство на младежта и спорта.

На пресконференцията присъстваха екипът отговорен за изпълнението и управлението на проекта, представители на медии, граждани и доброволци.
Представени бяха целите, целева група, реализираните дейности и постигнатите  резултати от проекта.

   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)