Новини

Обучения Младите хора – посланици на толерантността

През месеците декември 2021 г. и януари 2022 г. се проведоха първото и второто обучение за младежи, част от проект „Младите хора – посланици на толерантността”. Проектът се реализира от Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” и е финансиран от Национална програма за младежта (2021 – 2025), Министерство на младежта и спорта.

В обученията се включиха 30 младежи от сформираната целева група по проекта. Презентирани бяха: Национална програма за младежта 2021-2025; Правата на човека и демократичните принципи; Насилие сред младите хора; Дискриминация и др.
По време на срещите бяха проведени дискусии и ролеви игри с практическа насоченост за повишаване на уменията за включване в доброволчески инициативи.
Всички участници получиха сертификат за придобити знания и умения и обучителни материали.

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)