Новини

Анкета

Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” стартира проект „Младите хора – посланици на толерантността”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта /2021-2025/ към Министерство на младежта и спорта.

Основната цел е да се повиши нивото на информираност на младите хора относно проблемите на младежите от уязвимите групи и да се повиши толерантността им относно тази целева група, чрез включването им в образователни и информационни инициативи, които допринасят за засилване на уважението към различните по произход, култура, възгледи и други прояви на човешка индивидуалност.
Дейности:
1. Онлайн кампанията за сформиране на целева група по проекта
2. Тренинг за младежи
3. Платформа за толерантност
4. Онлайн конкурс на тема „Толерантността през погледа на младите хора“
5. Информация и публичност
В момента се провежда подбор на участниците в проектните дейности.
Всички младежи на възраст между 15 и 29 години от община Кюстендил могат да заявят желание за участие като попълнят формуляр за участие в дейностите по проекта.
Формулярът е достъпен на следния линк

   
   
   
© Сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил” (МОС – Кюстендил)